มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน 78 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและสมัครได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 15 – 24 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และประกาศผลวันที่ 29 กันยายน 2565