องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดตรัง สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 14 – 23 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7521-8262 ต่อ 501 สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง http://www.trangpao.go.th