เทศบาลเมืองกระบี่ รับสมัครพนักงานจ้าง 22 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ