สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (ชั้น 2) ตั้งแต่วันที่ 5-11 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ