เทศบาลเมืองป่าตอง รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา

เทศบาลเมืองป่าตอง รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต รับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 29 พฤศจิกายน 2564 ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง แต่งกายด้วยชุดสุภาพ)