โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
    ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
  2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน 1 อัตรา
    ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ด้วยตนเองที่งานบุคลากร ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 7 – 14 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ