มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วันเวลารับสมัคร วันที่ 1-10 มิถุนายน 2565 (ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30น.)