โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 23 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
*ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา
*ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.