โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

  1. ครูผู้สอน เกษตรกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
    วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    *ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
  2. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
    วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    *ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส