ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้สมัครที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และยื่นใบสมัครฯ ด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565 (ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.)