สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

สนใจสมัครงานหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ตึกอำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 39 ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 * โทรศัพท์: 077355540