มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถสมัครได้ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.th เท่านั้น
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตามขั้นตอนในเว็บไซต์