ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา