สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 อัตรา

ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ในวันราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังเกาะสมุย เลขที่ 27/27 หมู่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 077-423691-8