มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วันเวลารับสมัครวันที่ 8 – 15 ธันวาคม 2564 (ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30น.)