โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครแบบออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.ptthosp.go.th หัวข้อ “รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข” แล้วกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ เมื่อยืนยันการลงทะเบียนสมัครแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.