สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 3 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถกรอกรายละเอียดในการสมัคร พร้อมอัปโหลด เอกสารประกอบการสมัครออนไลน์ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 074-584316-7