โรงพยาบาลทุ่งสง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30น. – 12.00น.) (ภาคบ่ายเวลา 13.00น – 16.30 น.) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร.0 7541 0100ต่อ 7141