เทศบาลตำบลคลองเต็ง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลคลองเต็ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ