โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – วันที่ 6 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ