จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดยะลา ชั้น 2 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)