สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่มีการสมัครด้วยตนเองที่ หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเข้าสมัครผ่านเว็บไซต์ https://kbo.thaijobjob.com https://kbo.thaijobjob.com/