โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 4 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ