เทศบาลนครสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคาร สำนักงานเทศบาลนครสงขลา(ด้านหลัง) จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-1015 ต่อ 148