มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัคร สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้โทรศัพท์หมายเลข 08 8757 2546 กรณีไม่สามารถ upload ได้ให้จัดส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์