โรงพยาบาลปักธงชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564. ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า รับสมัครตั้งแต่เวลา 09.00น. – 12.00น.,ภาคบ่าย รับสมัครตั้งแต่เวลา 13.00 น.- 16.00 น.) สถานที่ยื่นใบสมัคร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา