โรงพยาบาลทุ่งหว้า รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งหว้า (ชั้น 2) ตั้งแต่วันที่ 6-14 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7478 9165 ต่อ 118