มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

รายละเอียด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2564
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ค่าจ้าง 11,510.- บาท
สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 3. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ค่าจ้าง 15,000.- บาท
  สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 5. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 6. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 7. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถสมัครได้ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.th http://job.rmutsv.ac.th/ เท่านั้น เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2565 ตามขั้นตอนในเว็บไซต์