สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 อาคารมหิดลอดุลยเดช ชั้น 1 (ณ ที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา) โทรศัพท์ 0 7432 3431 ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มกราคม 2565 ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)