กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อเข้ารับราชการ 5 อัตรา

เปิดรับสมัคร ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ณ ห้องรับรอง (2) กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 0 7549 5144 ต่อ 45295