เทศบาลตำบลป่าคลอก รับสมัครพนักงานจ้าง 16 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะมาสมัครงานสามารถรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าคลอก หมายเลขโทรศัพท์ 076-529500 ต่อ 26