สวนสัตว์สงขลา รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

การรับสมัคร (สมัครออนไลน์ได้ที่ www.songkhla.zoothailand.org)

  1. กรณีผู้มีคุณสมบัติสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด หรือ Download ใบสมัครส่งเป็นไฟล์ PDF โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัครมาที่ สวนสัตว์สงขลา ทาง E-mail : 189skz@gmail.com ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
  2. กรณีผู้ประสงค์สมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดได้ด้วยตนเอง ณ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สวนสัตว์สงขลา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 น. – 16.00 น. ) ติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0-7459-838 , 40