สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัครทาง อินเทอร์เน็ต ผ่านทาง QR Code หรือ Short Link ท้ายประกาศ ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564