โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 13 ตำแหน่ง หลายอัตรา

ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ชั้น 5) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7 ชั้น) โรงพยาบาลพัทลุง