งานเด่นวันนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครหรือสามารถพิมพ์ ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้ได้และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
*ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ตามสถานที่รับสมัครดังนี้
*สถานที่ปฏิบัติงาน

  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทยและตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้) สถานที่รับสมัคร บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
  2. โรงพยาบาลระโนด (ตำแหน่งแพทย์แผนไทย) สถานที่รับสมัคร โรงพยาบาลระโนด (เลขที่ 5/1 ม.5 ถ.ระโนด-หัวเขาแดง ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา)