สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

72

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ถนนชลระอุ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดย ผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ranong,excise.go.th หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 0 7782 8490 และ 0 7782 8493