เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง เว็บไซต์ http://www.phuketcity.go.th และhttp://phuketedu.com/ หรือขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ชั้น 5 เทศบาลนครภูเก็ต และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7621-2725 ต่อ 512