โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.