สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 – 11 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ