เทศบาลตำบลท่างิ้ว จ.นครศรีธรรมราช รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ยาม จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 15 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครฯสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาล ตำบลท่างิ้ว หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7539 2150 ต่อ 11

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร