เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 8 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1

  1. ตำแหน่ง แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 2

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น)

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา มีสาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงิน/บัญชี) จำนวน 2 อัตรา
  3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5-13 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองป่าตอง โทรศัพท์ 0 7634 4255 ต่อ 211 (โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร