เทศบาลตำบลป่าคลอก จ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งที่รับสมัคร (จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา)

1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
2) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
3) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
5) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
6) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งที่รับสมัคร (จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา)

1) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
3) คนครัว จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะมาสมัครงานสามารถรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม หลักฐาน ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าคลอก หมายเลขโทรศัพท์ 076-529500 ต่อ 26

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร