เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 38 อัตรา

 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา
 7. ตำแหน่ง พนักงานประจำรถพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่ง พนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 อัตรา
 9. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 2 อัตรา
 11. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
 12. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 20 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถดาวน์ โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกะรน (WWW.Karoncity.go.th) หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาล ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-330186 ต่อ 1005 (งานการเจ้าหน้าที่)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร