ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 6 อัตรา

  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 5 อัตรา
  2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 –16.00 น. โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร