โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

  1. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร