เทศบาลตำบลป่าคลอก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 34 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งที่รับสมัคร (จำนวน 16 ตำแหน่ง 19 อัตรา)

สำนักปลัดเทศบาล

 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
 2. พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) จำนวน 2 อัตรา
 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
 6. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 7. พนักงานขับรถยนต์ (รถพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยครู (เอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
 11. ผู้ช่วยครู (เอกคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
 12. ผู้ช่วยครู (เอกสังคมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
 13. ผู้ช่วยครู (เอกอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
 14. ผู้ช่วยครู (เอกวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
 15. ผู้ช่วยครู (เอกพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
 16. ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งที่รับสมัคร (จำนวน 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา)

สำนักปลัดเทศบาล

 1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 2. คนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
 3. พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา

กองช่าง

 1. คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 1. พนักงานประจำรถพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

กองการศึกษา

 1. คนครัว จำนวน 2 อัตรา
 2. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะมาสมัครงานสามารถรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าคลอก หมายเลขโทรศัพท์ 076-529500 ต่อ 26

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร