สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
สถานที่รับสมัคร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหลังสวน

ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอและยื่นเอกสารในการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส่วนราชการเจ้าของตำแหน่งว่าง (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 — 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 16.00 น.)

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร