องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

  1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
  6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 7 อัตรา
  7. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 3 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

  1. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 7 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถสมัครได้โดย ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 405 หรือทางเว็บไซต์ www.nakhonsi.go.th

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร