โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา

 1. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ช่างไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา
 5. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
 6. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 5 อัตรา
 7. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
 8. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
 9. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
 11. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา
 12. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 8 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร