สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 60 อัตรา

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
คณิตศาสตร์ 9 อัตรา
ภาษาไทย 6 อัตรา
ภาษาอังกฤษ 7อัตรา
ภาษาเกาหลี 1 อัตรา
สังคมศึกษา 14 อัตรา
ประวัติศาสตร์ 1 อัตรา
พลศึกษา 5 อัตรา
ดนตรี/ดนตรีศึกษา 2 อัตรา
ดนตรีไทย 3 อัตรา
ดนตรีสากล 3 อัตรา
นาฏศิลป์ 1 อัตรา
เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 2 อัตรา
คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 4 อัตรา
จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว 1 อัตรา
บรรณารักษ์ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครสอบให้เสร็จสิ้น ภายในเวลาที่กำหนด โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร https://www.spmsnicpn.go.th

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร